שומרים על הציפורים

מיקומה של ישראל על ציר נדידה חשוב, מביא אלינו עושר ייחודי של ציפורים.
מרכז הצפרות שלנו עסוק סביב השעון במחקר ולימוד השטח למען השמירה על מגוון העופות בישראל. עיקר עיסוקו של המרכז בשימור מינים בסיכון, ובשימור בתי הגידול החשובים לקיומם. פעם אחר פעם אנחנו יוצאים למאבקים ציבוריים למען הציפורים ויחד אתכם רושמים לא מעט הצלחות.

שמרנו על הנשרים בגולן!

יחד אתכם הגשנו כ-4,500 התנגדויות להקמת חוות טורבינות רוח בתל פארס כדי לשמור על הנשרים מגזר דין מוות.  
מדובר בחווה של למעלה מ-40 טורבינות רוח בגובה של 180 מטרים. שעתידה לקום במרחב מחיה חשוב ביותר לנשר המקראי ולרחם, הראשון בסכנת הכחדה מקומית והשני בסכנת הכחדה עולמית. שני המינים הם מינים רגישים במיוחד לטורבינות רוח ונתונים בסכנה בשל חשש מפגיעת להבי הטורבינות.

 כתוצאה מהמאבק היזם והועדה לתשתיות לאומיות קבעו כי החווה תוקם עם משטר הפעלה שיפעל לצמצם לאפס את הפגיעות בנשרים. יחד עם זאת, החלטת הועדה ומסמכי התכנית והדרישות שניתנו ליזמים, לדעתנו אינם מספקים את ההגנה הנדרשת והחברה להגנת הטבע שוקלת לעתור כנגד אישור התכנית.
אנו קוראים לועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) לקבוע מנגנונים מחייבים שיבטיחו את יישום משטר ההפעלה, באופן שאכן יבטיח אפס פגיעות במינים אלה ושחוות טורבינות הרוח, לא תביא להכחדת הנשרים מהגולן. אם אכן יהיה כך בפועל ותהיה אפס פגיעה בעופות דורסים, אז במקרה הספציפי הזה, בחווה המדוברת תימצא הדרך לשימוש בטורבינות הרוח, להפחתת פליטת מזהמי אוויר וגזי החממה ואילו בעלי הכנף במרחב התכנית, יישמרו
.

ספירת ציפורי הבר בחצר הבית
יחד אתכם, ספרנו השנה אלפי ציפורים. פעילות זו התקיימה, השנה, בפעם ה-13 בישראל, בין התאריכים  26.1.2018 ועד 10.2.2018. הספירה התקיימה ע"י מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע, המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר ואלפי חובבי ציפורים אשר שהצטרפו למיזם חשוב זה.

בעזרת הנתונים המתקבלים בספירה השנתית אנו לומדים על שינויים ומגמות באוכלוסיות הציפורים. כך למשל, אנו למדים על התפשטותן של ציפורים פולשות בישראל (ציפורים שהובאו לישראל, השתחררו והחלו להתרבות באופן טבעי) כגון המיינה, הדררה והתוכי הנזירי, ולהבין האם קיימת השפעה של מינים אלו על מינים מקומיים ובאיזו מידה. אנו משווים תהליכים המוכרים ממחקרים בעולם (כמו התמעטות הדרורים באנגליה) עם תהליכים בישראל. מדי שנה עולה מספר המדווחים. לצד דיווחים מצפרים חובבים ומקצועיים, שמחנו לקבל דיווחים גם ממוסדות חינוך ומהקהל הרחב. לסופרים תרומה משמעותית להתפתחות המדע האזרחי בישראל ולשמירת הטבע. אנו פועלים להגברת מהימנות הדיווחים באופנים שונים - הן באמצעות המערכת הטכנולוגית והן באמצעות סינון ידני מוקפד של צפר בכיר, מונעים דיווחים על מינים חריגים שאינם צפויים בעונה זו של השנה או בסביבה בה נעשתה הספירה.

כמה דיווחים?

בשנת 2018 הגיעו 1736 טפסי דיווח - מספר הדומה לדיווחים משנת 2017 וזאת למרות קיצור משך הספירה מ 22 ל 16 יום. 722 מהטפסים היו של גני ילדים ומוסדות חינוך המהווים כ %41 מכלל הדיווחים.  הדיווחים הגיעו מ- 870 משתתפים שונים, מתוכם 405 גני ילדים ומוסדות חינוך. השנה הייתה השתתפות רבה של מוסדות חינוך דוברי ערבית כ - 40 אחוז מכלל הגנים ובתי הספר. מכל הארץ דיווחו לנו על 200,71 פרטים של ציפורים, מ- 105 מינים שונים.
ובשורה התחתונה - מה מצאנו?
עורב אפור היא הציפור השכיחה ביותר בישראל. כך ראינו גם בשנים הקודמות. חמשת המינים שנצפו במירב התצפיות הם מינים נפוצים במשכנות האדם בזכות המזון הזמין והיותם סתגלנים לסביבות משתנות. כל חמשת המינים היו בראש רשימת המינים הנפוצים גם בשנה שעברה, בסדר דומה פחות או יותר,  מה שמעיד מחד על יציבות יחסית של המערכת, ומאידך על מהימנות הנתונים, בזכות הכוח הסטטיסטי של ריבוי התצפיות.

 

סוקרים ושומרים באילת ובערבה 
בפברואר נערך סקר ציפורים ראשון מסוגו בדרום הארץ שהכוונה לקיימו מעתה מדי שנה. כחצי מיליארד ציפורים נודדות עוברות דרך ישראל בחודשי האביב. הסוקרים נרגשים, כמעט כמותן, מחזיקים להן אצבעות ומאחלים להן הצלחה במסען המפרך. במעקב אחר הציפורים הנודדות הופכים הסוקרים מעין "שומרי הדרך" שלהן, ובשעת הצורך - יהיו הראשונים להדליק את הנורה האדומה. 

 

סקר הבז האדום לשנת 2018
בשנת 2018 בוצע ניטור קינון בזים אדומים ע"י צפר מקצועי ובשיתוף תושבים מקומיים, כחלק מהבנת הפוטנציאל של מדע אזרחי המקיים שיתוף פעולה בין אזרחים למדענים, בשלבים שונים של איסוף וניתוח המידע.

בשנים הבאות, יש כוונה לעבות את המעורבות של התושבים המקומיים ואת תרומתם למחקר בנושא אוכלוסיית הבזים האדומים המקננים ביישובי המועצות מגידו ואלונה ולפעולות שיידרשו לשימור האוכלוסייה. 

תוצאות הניטור של 2018 מלמדות שלא חל שינוי בגודל האוכלוסייה. בשנת 2018 תועדו 286 קינים לעומת 293 (5±) זוגות בין השנים 2000 -2014, אולם האוכלוסייה דינמית וחלו שינויים במספר הקינונים בתוך היישובים, כאשר בחלק מהיישובים הייתה ירידה משמעותית במספר המקננים ובחלק עלייה משמעותית. תוצאות אלו מרמזות על מבנה של אוכלוסיית-על  ברמות מנשה, בה פרטים נעים ומתחלפים תדיר בין המוקדים השונים. בשנים הבאות ננסה לחקור שאלה זו, בשיתוף התושבים המקומיים ומסגרות החינוך. 
 

קרן הדוכיפת

קרן הדוכיפת הוקמה לפני 8 שנים, בסיוע תרומה משמעותית של משה ורחלי ינאי, ותורמים נוספים, המאפשרים, מדי שנה, להקדיש מימון של כמיליון שקלים להשקעה בפעילות נרחבת בשני ערוצים: בנושאי הצפרות ובפעילות המיזם 'צבא ההגנה לטבע'. פעילות זו גייסה סכום נוסף של כ- 2.4 מיליון ₪ לפעילות הצפרות וסכום דומה לצבא ההגנה לטבע.

בשנת 2018 התקיימו, במסגרת הפעילות של קרן דוכיפת, כעשרים מיזמים בתחום הצפרות. אחד המיזם הבולטים הוא המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות כמדבירות ביולוגיות בחקלאות. במסגרת המיזם, בשיתוף עם משרד החקלאות, הוצבו עד היום 4,500 תיבות קינון. באותו הנושא מבוצעת פעילות עניפה בשיתוף עם הירדנים, הפלסטינאים, היוונים והקפריסאים.
התקיים כנס סיסים בינלאומי עם כ-100 משתתפים מ-20 ארצות.
במהלך שנת 2018 קיימנו פעילות חינוכית משמעותית במסגרת התכנית 'כן לציפור'. הפעילות התקיימה בשיתוף עם מחוז צפון של משרד החינוך, בכ-90 בתי ספר, כשמחציתם בחברה הערבית והדרוזית.
קיימנו פעילות חינוכית עם כ-330 בתי ספר, במסגרת שאלות חקר במדע וטכנולוגיה וכל זה רק 'על קצה המזלג' משנה עמוסה וברוכת פעילות.


'צבא ההגנה לטבע' למען הציפורים

במסגרת המיזם צבא ההגנה לטבע, פרוייקט משותף לחברה להגנת הטבע וצה"ל בשיתוף רשות הטבע והגנים, התקיימו השנה מספר מיזמים מרשימים מאוד לשמירה על הציפורים, בניהם: המיזם לשיקום אוכלוסיית סיסי החומות במתחם הקריה ושרונה. סיסי החומות הן ציפורים קטנות, החיות בלהקות וניזונות מחרקים. הן מבלות את מרבית חייהן בתעופה ומקננות אצלנו באביב, בסדקי החומות או מתחת לכרכובי הגגות. צורת הבנייה המודרנית אינה מתאימה למבנה הקן הדרוש עבור צורת התעופה הייחודית של הסיסים. לכן סיסים רבים המגיעים לערים - לא מוצאים מקום מתאים לקינון. במסגרת המיזם, התקינו החיילים תיבות קינון ייחודיות שנבנו מארגזי תחמושת, בתחומי הקריה בתל אביב. תיבות אלה מאפשרות לסיס לצאת מפתח הקן בצורה המותאמת לצורת התעופה שלו.
במסגרת המיזם לשמירת העופות הדורסים במרחב נחשונים יצרו החיילים מקומות קינון לבז האדום ומתקיימת פעילות הסברה חינוכית הכוללת תצפיות וטיבוע ציפורים להגדלת מודעות ורגישות לנושא השמירה על הטבע ועל הציפורים בקרב חיילי צה"ל.
בעשרים השנים הארונות אנו עדים לירידה של כ-90% במספר הקטות בנגב. אחת הסיבות לירידה חדה זו היא מי ביוב מזוהמים שרבות מהקטות שותות מהם בקביעות. במסגרת המיזם להצלת אוכלוסיית הקטות במרחב שבטה פועלים החיילים כדי לשפר את מצבה של אוכלוסיית הקטות, על ידי אספקת מים נקיים לקטות וכן העלאת המודעות לשמירה עליהן בשטחי האש של היחידה.

 

אלופי הנדידה שוברים שיאים 

במרץ התקיימה תחרות אלופי הנדידה 2018, של מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע וארגון הצפרות הגדול בעולם, בירדלייף, תחרות הצפרות הגדולה בעולם, במסגרתה כ - 200 צפרים, מקצועיים וחובבים, מרחבי העולם ומישראל, התחרו ביניהם, מי מזהה יותר מינים של ציפורים, בשטח נתון (בנגב, בערבה ובאילת), במשך 24 שעות.

במקום הראשון, זכתה קבוצת צפרים צעירים בינלאומית (המורכבת מצפר אנגלי, צפר מזימבבואה ושני צפרים מדרום אפריקה), עם זיהוי של 186 מינים, שיא תחרות חדש.
במקום השני, סיימה קבוצת החובות הקטנות, המורכבת מבני נוער ישראלים, עם 183 מינים ובמקום השלישי, קבוצת ישראלים – פלסטינים, בראשות נועם וייס, צפר בכיר בחברה להגנת הטבע, עם 181 מינים.
כל הכסף שגוייס מהתחרות, הסכום הגבוה אי פעם כ - 100 אלף דולר, יוקדש למאבק בציד בלתי חוקי בסרביה וקרואטיה, ציר הנדידה האדריאטי.

חוגי צפרות

מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע ממשיך לחנך את דור הצפרים הצעירים. כמדי שנה גם השנה קיימנו חוגי צפרות לילדים ולנוער. החוגים מתקיימים באזורים השונים, בהדרכת צפרים בוגרים, מנוסים בצפרות בפרט וטבע בכלל. בחופשים מתאספים הצפרים צעירים מכל רחבי המדינה ויחד יוצאים לצפות בציפורים מרהיבות! עוד לא הצטרפתם? מוזמנים להצטרף
 

שיתוף פעולה עם חברת "מלח הארץ"
שיתוף פעולה  בין החלה"ט לחברת מלח הארץ שכלל קמפיין הן בטלוויזיה, והן במדיה הדיגיטלית.

בריכות המלח של חברת מלח הארץ בעתלית ובאילת משמשות מקום מנוחה ועגינה לעופות המים בזמן נדידתם- זו הסיבה, שמרכז הצפרות פועל יחד עם מלח הארץ במשך שנים בפרויקטים הקשורים לבריכות המלח.
לכן, בחרה חברת מלח הארץ, לצרף את החברה להגנת הטבע בקמפיין אותו הפיקה שבמרכזו התרומה של בריכות המלח לעופות המים. 

בשנה הבאה נמשיך לפעול למען שיפור מצב ציפורי ישראל בדגש על מינים בסכנת הכחדה על ידי קידום ממשק אקטיבי לשימור מינים בסיכון, מניעת הקמת טורבינות רוח שפוגעות בבעלי כנף, מיפוי שטחים החשובים לשמירה על הציפורים, הטמעת הספר האדום והעלאת המודעות הציבורית.