אנרגיות מתחדשות

אנחנו פועלים לקידום מדיניות שתעודד ניצול אנרגיה ממקורות מתחדשים שאינם פוגעניים לטבע ולסביבה, ובראשם אנרגיה סולארית על גגות ושטחים מופרים. מנתבים את פיתוח משק האנרגיה הישראלי  זאת, לצד שילוב של גז טבעי בייצור החשמל בישראל על מנת להביא לצמצום דרמטי בזיהום האוויר ובפליטות גזי החממה.

 

דוח האנרגיות המתחדשות

דוח מקיף של החברה להגנת קובע וממליץ כי הפתרון הטוב ביותר לאנרגיות מתחדשות הוא פאנלים סולאריים על הגג. על פי הדוח, בשנת 2030, כשליש מהחשמל בישראל יכול להיות מיוצר בשיטה זו.

במסגרת הפעילות שלנו לקידום השימוש במקורות לאנרגיה מתחדשת אנחנו חוקרים ולומדים מה הן הטכנולוגיות והשיטות המתאימות ליישום בישראל. שתי הטכנולוגיות המרכזיות שמקודמות כיום, בישראל, לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, הן פאנלים סולאריים על הקרקע או טורבינות רוח. אולם, בכל אחד מהפתרונות האלה יש בעיות סביבתיות: פאנלים סולאריים על הקרקע מצריכים שטחים בהיקפים גדולים מאוד, שעשויים להגיע לכ-90 עד 100 אלף דונמים עם יישום החלטת הממשלה להגיע ל-17% אנרגיות מתחדשות בשנת 2030.

ואילו מטורבינות הרוח ישנה סכנה אדירה לבעלי הכנף בישראל, מינים רבים של ציפורים ועטלפים, מה גם שמלכתחילה פוטנציאל הרוח בישראל הוא לא מאוד גדול. 

אל מול אלה, השימוש במשאב הגגות הקיים, וניצולו להקמת פאנלים סולאריים הוא הפתרון המסתמן כראוי ביותר והמתיישב בצורה הטובה ביותר עם חשיבה סביבתית. הדוח מציע מדיניות ותכנית פעולה לממשלה על מנת ליישם את הפתרון. הדוח ממליץ על עקרונות לשילוב ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בדרך שתהיה המיטבית ביותר עבור הדור הנוכחי והדורות הבאים, תוך שמירה על ערכי הטבע והמגוון הביולוגי יוצא הדופן ובעל החשיבות העולמית של ישראל. אנחנו סבורים כי יש לנצל את משאב הגגות ולפעול לייצור רחב היקף של אנרגיה סולארית במרחב הבנוי, יש לנצל את משאב הפסולת האורגנית לשם ייצור חשמל מביוגז תוך שמירה על איכות האוויר, המים והקרקע, יש להקים טורבינות רוח רק במידה שאין סיכון משמעותי לבעלי הכנף, בדגש על מינים בסכנת הכחדה ומיני דגל, וככל שאינן מייצרות מטרדים לתושבים. לתפיסתנו, אין מקום לטורבינות רוח רבות  בישראל, ואין לאשר הקצאת קרקעות נוספות לאנרגיה סולארית.

 

תומכים בתכנית הממשלתית לגגות סולאריים

מספר שבועות לאחר פרסום הדוח שלנו, הכריז שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, על מהפכה וקידום של אנרגיה סולארית על גגות, מהפכה אשר תואמת את המלצות הדוח ואנחנו מברכים על הכרזה זאת.

התועלות המשקיות מהקמת פאנלים סולאריים על גגות הן רבות: חיסכון בתווית קווי הולכה, הפחתת זיהום אוויר, הקטנת יוקר המחיה, צמצום פליטות גזי חממה ועוד. לאור התועלות לעיל, מציעה רשות החשמל לבעלי הגגות בישראל להקים גגות סולאריים ולצמצם את עלויות החשמל שלהם או למכור את החשמל לרשת.  לצערנו, מסיבות שונות תחום זה מתפתח לאיטו ואנו קוראים לממשלה לפעול על מנת לאפשר פיתוח מואץ שלו, אך הצהרתו של שר האנרגיה מעוררת אופטימיות.

לאורך שנים החברה להגנת הטבע פעלה להסרת חסמים מהקמת פאנלים סולאריים על גגות. ואכן חסמים שונים בתחום התכנון, הרישוי והמיסוי הוסרו. אחד האחרונים שבהם היה דרישת היתר בניה למתקנים סולאריים על גגות, אשר גדולים מכ-500 מ"ר, ואשר לאחר דחיפתה של החברה להגנת הטבע, הוסר בהחלטת המועצה הארצית בסוף 2017. כתוצאה, שנת 2018 הייתה שנת מפנה בהקמת גגות סולאריים ובמהלכה קודמו גגות סולאריים בהיקף דומה לכל מה שקודם בעשור לפניה.

 

 

ביטול התכנית להקמת חוות טורבינות רוח בעין השופט

כחלק מפעילות ממושכת המשלבת את מומחיות החברה להגנת הטבע בצפרות ואנרגיה ושמירה על ערכי טבע מוגנים, נחלנו הצלחה כאשר החליטה הועדה המחוזית צפון לדחות את התכנית להקמת טורבינות הרוח ברמת מנשה. ההתנגדות שלנו להקמת חוות טורבינות רוח, בעין השופט, התמקדה בסכנה לאוכלוסיית הבז האדום, המקנן באזור, ובפגיעה בבעלי כנף נוספים. ובנוסף, חששנו שאישור התכנית יהווה מדרון חלקלק לאישור תכניות נוספות במרחב הביוספרי ברמת מנשה. אזור זה אינו מתאים להקמת חוות טורבינות רוח הן בשל החשש מפגיעה בערכי הטבע הייחודיים לאזור זה.

לאחר חודשים עמוסים בהם פעלנו למען הגדלת המודעות הציבורית להשלכות העתידיות מהקמת חוות טורבינות רוח ברמת מנשה, וליצירת התנגדות בקרב תושבי המרחב הביוספרי של רמת מנשה, הגיעה ההודעה על ההחלטה הדרמטית של הועדה המחוזית צפון לדחיית התכנית של חברת אנרג'יקס להקמת 9 טורבינות בגובה 180 מ' כל אחת. 
 

בשנה הבאה נמשיך לסייע  לקדם תמהיל אנרגיות מתחדשות המבוסס על סולארי על גגות בישראל.