מסכמים את שנת 2018 עם אחד ההישגים המשמעותיים שלנו בשנים האחרונות: הממשלה אישרה את התכנית להשבת הזרימה הטבעית ב-7 נחלים בצפון הארץ, בעלות של למעלה מ-80 מיליון ₪.

במשך שנים סבלה ישראל ממשבר חמור של מחסור במים, אך בשנים האחרונות מותפלות בישראל כמויות גדולות של מי ים והודות לכך, אנו יכולים לצאת ממשבר המים שאנו נתונים בו. מערך התפלת מי ים הוא חלון הזדמנויות לשינוי מגמת ההרס של נחלי ישראל.
החברה להגנת הטבע פורשת חזון בר השגה עבור שיקום הנחלים שעקרונותיו הם: ניהול בר-קיימא של משאבי המים הטבעיים, שחרור מעיינות ושיקום שפיעתם, הגדרת קריטריונים להפקת מי תהום, אימוץ גישה אקו-הידרולוגית ושינוי המבנה המנהלי האחראי לניהול הנחלים. האתגר כרוך במשאבים ובזמן ממושך, אולם הוא אפשרי בהחלט, אם רק נדע לשים את הנושא בסדר עדיפות גבוה.

לפני כעשור נכנסנו לעסוק בצורה מערכתית בתחום המים והנחלים. בשנים אלו, שהיו שנים לא פשוטות למשק המים, קידמנו היבטים מקצועיים רבים בשיקום הנחלים כמו גם פעילות חינוכית ענפה במסגרת התכנית החינוכית "שומרי הנחל". פעילות זו הניבה את אחד ההישגים המשמעותיים שלנו בשנים האחרונות: אישור התכנית להשבת הזרימה הטבעית ב-7 נחלים בצפון הארץ, בעלות של למעלה מ-80 מיליון ₪.
התכנית שאושרה מתבססת על תכנית שיזמנו לפני כשלוש שנים תחת הכותרת: "שלוש שנים שמונה נחלים - צעדים מעשיים לשיקום זרימת המים בנחלי ישראל" ובה הצגנו את החזון והרציונאל להשבת החיים לנחלים אלו.
בתכנית הצגנו את המצב כפי שהיה בעבר, הלא כל כך רחוק, בו עדיין היה אפשר ליהנות ממים זכים, ששצפו בנחלים אשר לאורך החופים ובעמקים. לצערנו, משבר המים המתמשך בישראל הוביל לפגיעה אנושה בנחלים שיובשו וזוהמו. את השינוי שחל במשק המים עם הקמת מתקני ההתפלה זיהינו כהזדמנות להשיב לטבע מעט ממה שנלקח ממנו לאורך השנים, ולקדם תכנית כוללת לשיקום הנחלים, במטרה להשיב להם את המים הטבעיים ואתם את החיים לנחל. אמנם תכנית זו הצליחה לעניין את אנשי משרד האנרגיה ואת השר שטייניץ כבר בעבר, אולם התנאים לקידום התכנית בצורה מעשית הבשילו רק בחודשים האחרונים, וההזדמנות הגיעה דווקא על רקע משבר המים העמוק בו אנחנו נמצאים.


את התוכנית ביקשנו להכניס לתקציב המדינה האחרון, ואף הפקנו סרט עם קריאה לשר לקדם את התוכנית, שזכה לשיתופים רבים ברשת, אולם לבסוף היא לא נכנסה לתקציב.

לשמחתנו הקמפיין לא לגמרי פיספס את מטרתו! בפגישה שנערכה באמצע השנה עם שר האנרגיה, הוא סיפר לנו כי חלק מהחזון שלו הוא החזרת חיים לנחלים ולכנרת, וכי הוא יבקש להכניס זאת בהחלטת ממשלה שהוא מקדם בקרוב. כך התחיל מסע לחצים שלנו לקבל את הצעת ההחלטה, ללמוד אותה, להכניס את התוכנית שלנו בתוכה, ובעיקר- לנסות מאחורי הקלעים לגייס את התקציבים לקידומה. לאחר מספר שבועות, ותוך המשך קמפיין ציבורי למען הנחלים שנועד ללחוץ על השר לקדם את התוכנית, נודע לנו כי אכן, בתוך הצעת ההחלטה שמקדם השר, שעיקרה התמודדות עם הבצורת, שולבה גם תכנית להשבת המים ל-7 נחלים, בהם נחל בצת, עינן, געתון, נעמן, קישון, ציפורי וחדרה, שרובם נחלים עליהם המלצנו בתוכנית שלנו, עם תיקצוב של למעלה מ- 80 מיליון שקלים, שנועדו בעיקר לשחרר את התפיסות החקלאיות של המים מהמעיינות ושיחרור המים הטבעיים לנחלים.

חוגי סיור לוקחים את נחלים לידיים - חניכי חוגי סיור החליטו לקחת על עצמם את המאבק להצלת נחלי הירדן מהתייבשות ומלבד עצומה שקידמו ברשת הביאו לפרסום כתבה גדולה בנושא בעיתון מעריב. בכתבה יצאו הסיירים הצעירים בקריאה לעצור את ייבוש הנחלים לפני שלא יישארו לנו מים לשתיה, חקלאות ותיירות. 

מחנכים דור צעיר של שומרי הנחל

מזה שנים רבות, שאנחנו פועלים, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשויות הניקוז, בפיתוח ובהובלת התכנית החינוכית "שומרי הנחל". עשרות קבוצות של תלמידים פועלות בנחלים שונים ברחבי הארץ. מטרת התכנית ליצור שייכות וזיקה בין קהילת הנחל לבין הנחל. לחבר את תושבי האזור אל משאבי הטבע והמורשת בסביבתם, ולעודד לאחריות סביבתית באמצעות שילוב בין פרויקט השיקום הפיזי של הנחל והפרויקט החינוכי.

אנחנו תומכים בפעילות ציבורית של תושבים ופעילים מקומיים למען שיקום וטיפוח נחלים ומקורות מים כדוגמת הפעילות לשיקום נחל תנינים והפעילות לשיקום עין שרונה בהובלת צוות בית ספר שדה גליל.

נמשיך לפעול למען העלאת המודעות הציבורית לשיקום מעיינות ונחלים ברמה הארצית והמקומית. למען גיבוש הסכמות לניהול אגני (אקו - הידרולוגי) של הנחלים. למען הפיכת רשויות ניקוז לרשויות אגניות; השבת המשרד להגנת הסביבה לתפקידו כבעל בית בתחום שיקום הנחלים - במסגרת חוק הנחלים; תוך הותרת רשויות הניקוז כשחקן ביצועי דומיננטי וחיזוק ההיבטים הסביבתיים בפעילותם - במסגרת חוק הניקוז.